About / over

woods

Het werk dat ik maak is divers in materiaal en thema’s, maar men zou gemakkelijk kunnen zeggen dat de veranderingen in het leven de rode draad vormen. Reguleren van gebeurtenissen en omstandigheden door middel van visuele kunst. Het maken van kunstwerken geeft mij de kans om harmonie, schoonheid en/of doel in levenservaringen te beleven. Soms doe ik dat achteraf en soms ervaar ik dit tijdens het proces van het maken, maar ik werk altijd vanuit de drang om mezelf uit te drukken, een behoefte om een visuele (of geestelijke) ervaring te transformeren in iets nieuws. Om het buitengewone te reframen en tot onderwerp te maken. Ik ben er van overtuigd dat het maken van een object (schilderij, mixed-media of iets anders) betekenis kan geven aan ervaringen. Het stellen van vragen of verkondigen van een boodschap is niet een doel op zich, maar ik hou het bij  het maken van dingen die dicht bij mezelf zijn. Hiermee in tegenspraak  (ik geloof ook dat een kunstenaar inconsequent mag zijn) is mijn project ” International Blowing Bubbles Day” dat wereldwijd elk jaar wordt gehouden op 6 mei, nu al vier jaar. Het is een dadaïstisch project over het 17e eeuwse thema in de kunst: Homo bulla est, de mens is een zeepbel, de vergankelijkheid van het bestaan. In dit project probeer ik een gevoel van het delen van problemen en verdriet door een collectieve ervaring van schoonheid en vreugde te bereiken. De “in de zeepbellen geblazen gedachten” vormen het gedurende één dag bestaande kunstwerk.

The work I make is diverse in material and themes, but one easily could say that the changing in life is the common thread.  Regulating events and circumstances through visual art. Making pieces of art work provides  me the opportunity to enter harmony, beauty and/or purpose into life experiences. Sometimes I do experience this afterwards and sometimes during the process of making, but  I always work from the urge to express myself, a need to transform a visual (or mind) experience into something new. To make it extraordinary and re framing the subject. I do strongly believe that making an object (painting, multimedia or anything else) can give meaning to experiences or can helpful in understanding. Raising questions or send massages is not a goal as such, but I like making things that are close to myself. A little bit contrary to this (I believe a artist should also be inconsistent) is my project the “International Blowing Bubbles Day” which is globally held on May 6 each year for four years now. It is a Dadaistic project about the 17th century theme in art: Homo bulla est, man is a bubble, the transience of existence. In this project I try to accomplish a feeling of sharing ones troubles and sorrows by a collective experience of beauty and joy. The “into the soap bubbles blown thoughts”  do form the one-day existing artwork.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: